Operating System & Version
Centos 7

fbgiahuy

Registered
Jun 4, 2023
2
0
1
Việt Nam
cPanel Access Level
Root Administrator
Xin chào, tôi không thể cài đặt cPanel/WHM, khi tôi cài đặt, nó xuất hiện thông báo lỗi này:
"Cài đặt bị hủy bỏ. Có lẽ bạn muốn cài đặt chỉ dnsonly mới nhất thay vì mới nhất? Nếu không, vui lòng hủy giấy phép DNSONLY của bạn trước khi cài đặt máy chủ cPanel & WHM."
Tôi đã cài đặt lại ổ cứng nên tôi phải cài đặt lại cpanel/whm
 

cPRex

Jurassic Moderator
Staff member
Oct 19, 2014
16,505
2,605
363
cPanel Access Level
Root Administrator
Xin chào! Lỗi này cho biết rằng địa chỉ IP của máy chủ đã có giấy phép cho sản phẩm DNSOnly. Nếu muốn thay đổi điều đó, bạn có thể vui lòng liên hệ với [email protected] để chúng tôi có thể điều chỉnh điều đó cho bạn không?

======================================================================
Hello! This error indicates that the server's IP address already has a license for the DNSOnly product. If you'd like to change that, could you please contact [email protected] so we can adjust that for you?
 

fbgiahuy

Registered
Jun 4, 2023
2
0
1
Việt Nam
cPanel Access Level
Root Administrator
Xin chào! Lỗi này cho biết rằng địa chỉ IP của máy chủ đã có giấy phép cho sản phẩm DNSOnly. Nếu muốn thay đổi điều đó, bạn có thể vui lòng liên hệ với [email protected] để chúng tôi có thể điều chỉnh điều đó cho bạn không?

======================================================================
Hello! This error indicates that the server's IP address already has a license for the DNSOnly product. If you'd like to change that, could you please contact [email protected] so we can adjust that for you?
Cảm ơn bạn, tôi đã gửi email . Vui lòng giúp tôi